Štatistika mesiaca

Podiel TOP 10 grantujúcich nadácií klesá

Najväčšie slovenské nadácie poskytujúce granty rozdelili v roku 2017 menej grantov, ich podiel na celkovom objeme rozdelených príspevkov sa zmenšuje.

Kým v roku 2008 rozdelilo 10 najväčších nadácií až 68,4 %, v roku 2017 tento podiel klesol na 56,5 %.