Robíme, čo nás baví a dáva nám to zmysel

Sme tím ľudí, ktorí veria vo využiteľnosť dát v každodennom živote. Chceme robiť rozhodnutia založené na faktoch a dátach, nie na pocitoch a predstavách. Dáta nám odhaľujú realitu a sú pre nás odrazovým mostíkom pre tvorbu inovatívnych projektov.
Vďaka našej snahe vznikol unikátny rebríček TOP firemný filantrop, Klub firemných darcov a memorandum s najväčšími vydavateľstvami, ktoré značnou mierou v rokoch 2005 - 2010 formovali rozvoj firemnej filantropie na Slovensku a prispeli k vyjasneniu problematiky skrytej reklamy v prezentácii CSR a firemnej filantropie v slovenských médiách. V roku 2010 sme založili firmu getCLIENTS s.r.o. a začali sme tvoriť vlastné programy smerujúce do rozvoja kapacít neziskových organizácií, vytvorili sme getADVANTAGE vzdelávacie centrum (2014) a občianske združenie getREADY - Lab pre budúcnosť (2018). V roku 2019 oslávilo getADVANTAGE vzdelávacie centrum päť rokov práce a s našimi lektormi sme dovtedy pripravili 46 kurzov, na ktorých sa školilo 363 účastníkov zo 128 neziskových organizácií. Hodnotenia účastníkov hovoria, že na 92 % plníme ich očakávania a 99 % by odporučilo naše kurzy ďalej. Expertízu a prístup lektorov ocenilo až 98 % účastníkov tréningov. Po oslovení zo strany Občianskeho združenia Top centrum podnikateliek sme sa pustili do prípravy prvej medzinárodnej konferencie Európsky deň podnikateliek a manažérok, ktorý sa konal v máji 2013 v Bratislave. Od roku 2015 robíme podujatia pre všetky ženy, ktoré sa zaujímajú o svet okolo seba, majú chuť učiť sa nové veci a ambíciu nastaviť si život k vlastnej spokojnosti. Tieto podujatia organizujeme pod názvom Kód PORADA. Rok 2020 priniesol nový rozmer - virtuálne riešenia - aj do našich aktivít. Celosvetová pandémia vytvorila veľa neistoty, stresu a zmien, ale na druhej strane priniesla aj množstvo noviniek, na ktorých adaptáciu by sme čakali ešte dlhé roky. Pre nás to znamenalo preklopiť činnosť do virtuálneho priestoru a do ponuky zaradiť aj aktivity zamerané na rozvoj digitálnych zručností.
Činnosť združenia sa zameriava na tri hlavné oblasti - prieskumy a konzultácie, programy pre ženy, vzdelávanie a rozvoj neziskového sektora. Našou snahou je, aby boli prieskumy a dáta bežnou súčasťou tvorby programov a politík. Chceme, aby sa ženy mohli vo svojom živote realizovať naplno, bez bariér, obmedzení a diskriminácie. Prispievame k tomu, aby pracovníci neziskových organizácií mali potrebné zručnosti a vedomosti, ktoré im umožňujú vykonávať ich prácu efektívne a profesionálne.
Katarína Podracká - partnerstvá, ženské podnikanie, medzinárodná spolupráca, komunikácia
Katarína Podracká

partnerstvá, ženské podnikanie, medzinárodná spolupráca, komunikácia

Lenka Iľanovská - technológie vo svete neziskových organizácií, ženské podnikanie, osobný rozvoj, nadácie, firemní donori
Lenka Iľanovská

technológie vo svete neziskových organizácií, ženské podnikanie, osobný rozvoj, nadácie, firemní donori

Ľubica Ďurďovič - financie & účtovníctvo
Ľubica Ďurďovič

financie & účtovníctvo

Ak vás niečo zaujalo, prípadne ak máte nejakú otázku, neváhajte nás kontaktovať!

Povedali o nás

Pozrite sa, čo o nás povedali

Prečo potrebujeme čísla? Lebo bez nich nemá novinár v rukách žiadne fakty. A bez faktov nemôže novinár informovať nestranne, transparentne a vyvážene, čo je základom novinárskej etiky. Veľakrát vzniká zaujímavý námet na článok či reportáž práve vďaka číslam. Vieme ich porovnávať a odborníci zasa posudzovať. Vďaka nim sa môže veľa ľudí dozvedieť o potrebách neziskoviek, ich práci a dôležitosti pre spoločnosť. 

Slávka Dvořáková, novinárka

Projekt getREADY – Future Lab prichádza v najvyšší čas. Skutočnú filantropiu nemožno robiť udržateľne a progresívne bez toho, aby nebola podložená systematicky zbieranými a odborne spracovávanými dátami; sa nezaradila do medzinárodného filantropického spoločenstva. Projektový tím – Lenka a Katarína – sa venujú filantropii dve desaťročia. Obe sú špičkové odborníčky v tejto oblasti nielen na Slovensku, ale aj v európskom kontexte. Projektom getREADY – Future Lab potvrdzujú svoju oddanosť skutočnej filantropii na Slovensku. 

Lucia Faltínová, bývalá podpredsedníčka Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť

Title