Mapa darcovstva v Českej republike

Mapa darcovstva je unikátny projekt českého Fóra dárců, ktorý prináša kompletný prehľad o nadáciách a nadačných fondoch a individuálnom darcovstve. Edícia 2018 je doplnená aj o globálne trendy v komunikácii neziskových organizácií či prieskum verejnej mienky o darcovstve, ktorý bol robený v krajinách V4.

Mapa darcovstva v Českej republike

Mapa darcovstva obsahuje prehľadné dáta o nadáciách a nadačných fondoch a zaujímavé údaje o zbierkach a ďalších nástrojoch individuálneho darcovstva.

 • Počet nadácií

  2 296 nadácií a nadačných fondov, čo je v porovnaní s rokom 2017 nárast o 83 subjektov

 • Firemné nadácie a fondy

  v roku 2017 rozdelili celkom viac než 677 miliónov českých korún

 • Nefiremné nadácie a nadačné fondy

  v roku 2017 investovali do verejnoprospešných projektov viac ako 917 miliónov českých korún

 • Oblasti podpory

  podpora vzdelávania je na prvom mieste medzi českými profesionálnymi darcami

 • Nástroje podpory

  darcovstvo sa presúva od zbierok do kasičiek na ulici do on-line prostredia

Podrobnosti

 • Zdieľaj:
 • Dátum zverejnenia

  November 2018

 • Autor

  Fórum dárcu, Česká republika

 • Typ

  prieskum a analýza

V novembri Fórum dárců v Českej republike zverejnilo aktuálnu Mapu darcovstva, ktorú každoročne zostavuje.

Mapa darcovstva v Českej republlike