Analýza stavu nadácií na Slovensku 2018

Stiahnuť report

Stiahnuť

Analýza stavu nadácií na Slovensku 2018 sprostredkúva údaje o nadačnom sektore, oblastiach podpory nadácií, majetku a financovaní nadácií. Cieľom analýzy je poskytnúť objektívny, prehľadný a vecný obraz o stave a zložení slovenského nadačného sektora.

Metodológia

Analýza za rok 2018 bola vypracovaná na základe údajov zapísaných v registri nadácií spravovanom MV SR (k 31.8.2018) a údajov z výročných správ z registra účtovných závierok nadácií za rok 2017.

 • Počet nadácií

  Analýza sa zameriava na 461 aktívnych nadácií, ktoré v Slovenskej republike vykonávajú verejnoprospešné aktivity.

 • Regionálne rozloženie

  Najviac nadácií je zaregistrovaných v Bratislavskom kraji, a to až 50,54 % zo všetkých slovenských nadácií. Najmenej nadácií je registrovaných v Trenčianskom kraji (len 4,56 %).

 • Oblasti podpory

  Nadácie najviac podporujú aktivity v oblasti vzdelávania a výskumu.

 • Majetok nadácií

  K 31. decembru 2017 malo 461 aktívnych nadácií majetok v hodnote viac ako 93,5 mil. Eur.

 • Poskytnuté granty

  V roku 2017 nadácie poskytli granty v sume viac ako 33 mil. Eur.

Podrobnosti

 • Zdieľaj:
 • Dátum zverejnenia

  29. november 2018

 • Autor

  getREADY - Future Lab

 • Typ

  prieskum a analýza

Analýza stavu nadácií na Slovensku 2018 sprostredkúva údaje o nadačnom sektore, oblastiach podpory nadácií, majetku a financovaní nadácií. Cieľom analýzy je poskytnúť objektívny, prehľadný a vecný obraz o stave a zložení slovenského nadačného sektora.