getCLIENTS s.r.o. - Konateľky firmy getCLIENTS sú spoluzakladateľkami občianskeho združenia getREADY – Lab pre budúcnosť. Okrem služieb pre klientov od založenia firmy robili mnohé projekty zamerané na podporu žien, rozvoj vzdelávania a profesionalizáciu neziskových organizácií. Od roku 2018 všetky tieto verejnoprospešné aktivity presunuli pod občianske združenie getREADY – Lab pre budúcnosť.
getCLIENTS s.r.o.

Konateľky firmy getCLIENTS sú spoluzakladateľkami občianskeho združenia getREADY – Lab pre budúcnosť. Okrem služieb pre klientov od založenia firmy robili mnohé projekty zamerané na podporu žien, rozvoj vzdelávania a profesionalizáciu neziskových organizácií. Od roku 2018 všetky tieto verejnoprospešné aktivity presunuli pod občianske združenie getREADY – Lab pre budúcnosť.

Fórum dárců ČR - Fórum dárců je jediný celorepublikový spolok zastrešujúci darcov v Českej republike. Organizácia prispieva k formovaniu darcovského prostredia, aktívne sa zúčastňuje legislatívnych procesov smerujúcich k zlepšovaniu podmienok pre darcovstvo a rozvoj verejnoprospešných aktivít v ČR.
Fórum dárců ČR

Fórum dárců je jediný celorepublikový spolok zastrešujúci darcov v Českej republike. Organizácia prispieva k formovaniu darcovského prostredia, aktívne sa zúčastňuje legislatívnych procesov smerujúcich k zlepšovaniu podmienok pre darcovstvo a rozvoj verejnoprospešných aktivít v ČR.