getCLIENTS s.r.o. - Konateľky firmy getCLIENTS sú spoluzakladateľkami občianskeho združenia getREADY – Lab pre budúcnosť. Ich snahou bolo posunúť aktivity zamerané na rozvoj kapacít, vzdelávanie a osobný rozvoj pracovníkov neziskových organizácií vpred. Aktivity getADVANTAGE vzdelávacieho centra doplnili aj o zbery dát, analýzy a prieskumy. Všetky aktivity od roku 2018 zastrešuje občianske združenie getREADY – Lab pre budúcnosť.
getCLIENTS s.r.o.

Konateľky firmy getCLIENTS sú spoluzakladateľkami občianskeho združenia getREADY – Lab pre budúcnosť. Ich snahou bolo posunúť aktivity zamerané na rozvoj kapacít, vzdelávanie a osobný rozvoj pracovníkov neziskových organizácií vpred. Aktivity getADVANTAGE vzdelávacieho centra doplnili aj o zbery dát, analýzy a prieskumy. Všetky aktivity od roku 2018 zastrešuje občianske združenie getREADY – Lab pre budúcnosť.

getADVANTAGE vzdelávacie centrum - V roku 2013 vzniklo getADVANTAGE vzdelávacie centrum , ktoré neziskovkám ponúka nové možnosti rozvoja - pracovníkom neziskových organizácií prináša aktuálne trendy, ale najmä im pomáha sa profesionálne vzdelávať a získavať užitočné poznatky.
getADVANTAGE vzdelávacie centrum

V roku 2013 vzniklo getADVANTAGE vzdelávacie centrum , ktoré neziskovkám ponúka nové možnosti rozvoja - pracovníkom neziskových organizácií prináša aktuálne trendy, ale najmä im pomáha sa profesionálne vzdelávať a získavať užitočné poznatky.

Fórum dárců ČR - Fórum dárců je jediný celorepublikový spolok zastrešujúci darcov v Českej republike. Organizácia prispieva k formovaniu darcovského prostredia, aktívne sa zúčastňuje legislatívnych procesov smerujúcich k zlepšovaniu podmienok pre darcovstvo a rozvoj verejnoprospešných aktivít v ČR.
Fórum dárců ČR

Fórum dárců je jediný celorepublikový spolok zastrešujúci darcov v Českej republike. Organizácia prispieva k formovaniu darcovského prostredia, aktívne sa zúčastňuje legislatívnych procesov smerujúcich k zlepšovaniu podmienok pre darcovstvo a rozvoj verejnoprospešných aktivít v ČR.