Postavenie žien v našej spoločnosti

Stiahnuť report

Stiahnuť

Slovensko z pohľadu postavenia žien v spoločnosti nevstúpilo do pandémie v najlepšej kondícii. Podľa indexu rodovej rovnosti zostavovaného Európskym inštitútom pre rodovú rovnosť sa Slovensko za rok 2021 umiestnilo na 24. mieste a toto skóre je výrazne nižšie ako európsky priemer. Zlá situácia na trhu práce - nízke zapojenie žien do podnikania, neznalosť ekonomických práv žien, sklenené stropy, umelé prekážky na trhu práce boli realitou už aj pred pandémiou.

Zadávatelia prieskumu

Zadávateľom prieskumu je Fórum dárcu a partnerom pre Slovenskú republiku je spoločnosť getCLIENTS, ktorá sa dlhodobo venuje rozvoju individuálneho darcovstva, firemnej filantropie a zodpovedného podnikania.

Prieskum verejnej mienky

Prieskum robila agentúra InsightLab od 2. do 11. novembra 2021 na Slovensku a v Českej republike. Prieskum sa uskutočnil metódou CAWI, reprezentatívna vzorka N=1318 obyvateľov Slovenska.

 • Aké problémy žien je potrebné riešiť?

  Za posledné dva roky sa do popredia dostalo „násilie na ženách, obťažovanie a mobbing”, ktoré ako najväčší problém žien dnes vníma až 69 % Slovákov a „problémy spojené so starostlivosťou o deti, rodinu a domácnosť“, ktoré označilo 55 % Slovákov. „Problémy, ktorým ženy čelia v práci a zamestnaní” stále ako najväčší problém vníma 44 % Slovákov.

 • Šance žien získať zamestnanie

  Až 58% Slovákov hovorí, že šance žien na získanie zamestnania sú horšie ako u mužov, podľa 32 % Slovákov majú ženy rovnaké šance ako muži a len 5 % si myslí, že ženy to majú na trhu práce ľahšie ako muži.

 • Vnímanie uplatnenia sa žien v spoločnosti

  Vo všeobecnosti je možné konštatovať, že slovenská verejnosť hodnotí možnosti uplatnenia sa žien v spoločnosti negatívne, pretože ani v jednej zo zisťovaných oblastí nevidí, že ženy majú väčšie šance ako muži. Až 67 % Slovákov si myslí, že muži majú lepšie šance v oblasti finančného ohodnotenia v práci a získania vedúcej pozície v práci (60 %). Podanie žiadosti o zamestnanie, udržanie si zamestnania v čase krízy či kandidatúra na volenú funkciu na komunálnej úrovni sú oblasti, v ktorých Slováci hovoria, že muži a ženy majú takmer rovnaké šance.

 • Aktívni hráči

  V zlepšovaní postavenia žien by Slováci privítali aktívnejšiu účasť vlády a zákonodarcov (44 % Slovákov), odborov (34 %) a firiem a podnikateľov (30 % opýtaných Slovákov).

Podrobnosti

 • Zdieľaj:
 • Dátum zverejnenia

  december 2021

 • Autor

  InsightLab

 • Typ

  prieskum verejnej mienky

Pandémia nového koronavírusu zmenila správanie a vnímanie Slovákov a Sloveniek v mnohých oblastiach a podľa prieskumu verejnej mienky, ktorý uskutočnila agentúra InsightLab, zmenila aj postoje verejnosti k problémom žien.