Pandémia COVID-19 a pacientske organizácie

Prieskum sa zameral na získanie informácií o všeobecných zmenách, ktoré nastali vo fungovaní pacientskych organizácií na Slovensku po vyhlásení mimoriadnej situácie spojenej so šírením nového koronavírusu; dopade mimoriadnej situácie na ľudské zdroje, financovanie a správu organizácie a formulovanie odporúčaní pre zvládnutie podobnej situácie v budúcnosti.

Prieskum medzi pacientskymi organizáciami na Slovensku

Prieskum bol uskutočnený formou online dotazníka v auguste 2020. Do prieskumu sa zapojilo 18 pacientskych organizácii.

 • Manažment organizácie

  44 % organizácií sa vyjadrilo, že zmenili spôsob, ktorým doteraz v organizácii fungovali. Napríklad až 89 % z nich prešlo na „prácu z domu“.

 • Dobrovoľníci

  Takmer polovica zapojených organizácií deklarovala dopad aj na dobrovoľníkov, ktorí v organizácii pomáhajú. Z týchto organizácií viac ako polovica odpovedala, že zaznamenali pokles v záujme o dobrovoľnícku prácu v organizácii.

 • Získavanie zdrojov

  Až 78 % zapojených pacientskych organizácií sa vyjadrilo, že plánujú uskutočniť viaceré zmeny.

Podrobnosti

 • Zdieľaj:
 • Dátum zverejnenia

  August 2020

 • Autor

  getREADY - Future Lab

 • Typ

  prieskum

Prieskum sme uskutočnili s cieľom lepšie porozumieť hĺbke a rozsahu dopadu pandémie ochorenia COVID-19 na pacientske organizácie, ich fungovanie a zdroje. Prieskum sme uskutočnili z iniciatívy pacientskych organizácii a ich snahy zistiť dopad aktuálnej mimoriadnej situácie na činnosť pacientskych organizácií na Slovensku.

Všetky otázky v prieskume boli zamerané na zmeny, ktoré nastali v našej spoločnosti po vyhlásení mimoriadnej situácie spojenej s globálnou pandémiou ochorenia COVID-19, t. j. zapojené pacientske organizácie porovnávali fungovanie organizácie pred a po marci 2020.