Individuálne darcovstvo v roku 2021

Stiahnuť report

Stiahnuť

Prieskum verejnej mienky robila agentúra InsightLab od 2. do 11. novembra 2021 na Slovensku a v Českej republike. Cieľom prieskumu bolo zmapovať individuálne darcovstvo obyvateľov Slovenska v kontexte aktuálnej pandémie a jej dopadu na postoje a preferencie obyvateľov v tejto oblasti. Zadávateľom prieskumu je Fórum dárců a partnerom pre Slovenskú republiku je spoločnosť getCLIENTS, ktorá sa dlhodobo venuje rozvoju individuálneho darcovstva, firemnej filantropie a zodpovedného podnikania.

Prieskum verejnej mienky

Prieskum sa uskutočnil metódou CAWI, reprezentatívna vzorka 1318 obyvateľov Slovenska.

 • Podpora verejnoprospešných aktivít

  Podľa prieskumu verejnej mienky, 45 % Slovákov pravidelne alebo príležitostne finančne podporilo verejnoprospešné aktivity aj v roku 2021. Z hľadiska profilu darcu sú aktívnejšie ženy (47 %), podľa veku je najväčšie zastúpenie darcov medzi skupinou ľudí v strednom veku (45 – 59 rokov).

 • Výška podpory

  Na Slovensku najčastejšie ľudia prispievajú na verejnoprospešné aktivity ročne sumou v rozpätí od 8 do 20 eur.

 • Dôvera

  Prieskum odhlalil, že až 57 % Slovákov rozhodne verí a skôr verí verejnoprospešnému sektoru ako celku.

 • Oblasti podpory

  Najvyššia ochota ľudí prispievať smeruje do oblastí zdravia (59 %), deti a mládež (46 %) a životné prostredie (38 %). Naopak, oblasti, na ktoré Slováci prejavujú najväčšiu neochotu finančne prispieť, sú rozvoj neziskového sektora, voľný čas, kultúra a nehnuteľné kultúrne pamiatky.

 • Darcovstvo a pandémia COVID-19

  Podľa výsledkov prieskumu až 73 % Slovákov deklaruje, že finančne nepodporilo žiadnu verejnoprospešnú aktivitu súvisiacu s COVID-19. 50 % Slovákov odpovedalo, že darujú približne rovnako ako pred pandémiou a 6 % tvrdí, že daruje viac ako pred pandémiou. Z pohľadu budúceho vývoja 63 % Slovákov uviedlo, že budúci rok sa ich podpora verejnoprospešných aktivít nezmení.

Podrobnosti

 • Zdieľaj:
 • Dátum zverejnenia

  december 2021

 • Autor

  InsightLab

 • Typ

  prieskum verejnej mienky

Podľa prieskumu verejnej mienky 45 % Slovákov pravidelne alebo príležitostne finančne podporilo verejnoprospešné aktivity aj v roku 2021. Na Slovensku najčastejšie ľudia prispievajú na verejnoprospešné aktivity ročne sumou v rozpätí od 8 do 20 eur (23 %) a najvyššia ochota ľudí prispievať smeruje do oblastí zdravia (59 %), deti a mládež (46 %) a životné prostredie (38 %).