Globálne indexy filantropie

Index filantropického prostredia poskytuje informácie o náročnosti prevádzky, daňových úľavách, cezhraničnej spolupráci, politickom prostredí a sociálno-kultúrnom prostredí 30 európskych krajín. Informácie sú určené nielen tvorcom politík, filantropickým lídrom, neziskovému sektoru, podnikateľskej komunite a verejnosti, ale každému, kto chce lepšie pochopiť rozmanitosť a jedinečnosť filantropie v Európe. Správa umožňuje preskúmať stimuly a prekážky, ktorým čelia jednotlivci a organizácie zapojené do filantropie.

Vedeli ste?

(viacej sa dočítate v správe)

 • Verejnoprospešné nadácie

  V Európe je zaregistrovaných viac ako 147 000 verejnoprospešných nadácií, pričom Nemecko má najvyšší počet zaregistrovaných aktívnych nadácií. Nemecké nadácie taktiež vynakladajú najviac prostriedkov na plnenie svojich cieľov.

 • Daňové asignácie

  Nástroj daňovej asignácie ovplyvňuje filantropické prostredie na Slovensku, Maďarsku, Taliansku a Poľsku.

 • Dobrovoľníci

  V roku 2016 sa viac ako 10 000 mladých ľudí vo veku 18 - 30 rokov zapojilo do medzinárodných dobrovoľníckych aktivít v 55 krajinách.

 • Individuálni darcovia

  Jednotlivci z Nemecka, Nórska, Ruska, Slovinska, Turecka, Ukrajiny a Veľkej Británie sa pripojili k iniciatíve Giving Pledge a zaviazali sa darovať viac ako polovicu svojho majetku na filantropiu a verejnoprospešné účely.

Podrobnosti

 • Zdieľaj:
 • Dátum zverejnenia

  Október 2018

 • Autor

  Lilly Family School of Philanthropy Indiana University

 • Typ

  medzinárodná štúdia

Globálne filantropické indexy

Globálna filantropia pomáha riešiť niektoré z najnaliehavejších problémov, ktorým dnes čelíme - od AIDS a chudoby až po negramotnosť a zmenu klímy. Globálne investície v rozvojovom svete presahujú 800 miliárd dolárov ročne a pochádzajú z filantropických zdrojov, formálnej štátnej pomoci a investícií súkromného kapitálu. Až 84 % percent z 800 miliárd dolárov pochádza od jednotlivcov a súkromných nadácií. Dosah, ktorý tieto charitatívne dary majú, veľmi závisí od občianskej spoločnosti danej krajiny, vrátane politických, sociálnych, kultúrnych a legislatívnych faktorov, ktoré formujú jej filantropické prostredie.

 • Prvý index publikoval The Hudson Institute’s Center for Global Prosperity v roku 2006, pričom od roku 2017 bol projekt formálne prevedený na IU Lilly Family School of Philanthropy.

 • Celý report na stiahnutie.