Dopad pandémie na podnikanie žien na Slovensku

Prieskum uskutočnilo Občianske združenie Top centrum podnikateliek.

Aj keď súčasná situácia spôsobená pandémiou COVID-19 negatívne ovplyvňuje životy a prácu väčšiny ľudí, analýzy ukazujú, že celkovo sú firmy a pracovné miesta žien v tejto kríze zraniteľnejšie ako tie mužské.

Každá kríza istým spôsobom ešte viac prehĺbi rozdiely a problémy, ktoré už v spoločnosti existujú. Jedným z problémov je, že povaha práce zostáva stále výrazne rodovo špecifická, a to v rozvinutých aj rozvíjajúcich sa ekonomikách. Slovensko nie je výnimkou. Ženy sú neprimerane zastúpené v odvetviach najviac ovplyvnených pandémiou COVID-19, ako sú služby, gastronómia, cestovný ruch, maloobchod, atď. Ženy na seba preberajú bremeno neplatenej starostlivosti, ktorej požiadavky počas pandémie výrazne vzrástli. Prieskumy ukazujú, že počet hodín strávených starostlivosťou o deti a domácnosť sa počas pandémie navýšila v priemere o 2,5 hodiny denne.

Prieskum medzi podnikateľkami na Slovensku

Do prieskumu sa zapojilo 54 podnikateliek a uskutočnil sa formou online dotazníka, ktorý obsahoval 20 otázok zameraných na zhodnotenie dopadu pandémie na podnikanie žien v roku 2020 a ich očakávania pre rok 2021.

 • Dopad pandémie

  Pandémia ovplyvnila 70 % podnikateliek zapojených do prieskumu. Pre takmer 66 % podnikateliek pandémia znamenala pozastavenie alebo spomalenie podnikateľskej činnosti.

 • Podpora štátu a úvery

  Finančnú podporu od štátu čerpalo viac ako 35 % podnikateliek, ďalších 7 % bolo nútených si pomôcť aj bankovým úverom.

 • Najväčšie výzvy roku 2020

  Za tri najväčšie výzvy, ktoré museli podnikateľky v toku 2020 prekonávať, označili neistotu, izoláciu a nútenú zmenu biznis modelu.

 • Očakávania od roku 2021

  Očakávania podnikateliek pre rok 2021 sú optimistické, pretože len 11 % podnikateliek predpokladá, že ich príjmy budú klesať; 30 % si myslí, že ich príjmy sa stabilizujú a až 59 % verí, že ich príjmy v roku 2021 budú rásť.

Podrobnosti

 • Zdieľaj:
 • Dátum zverejnenia

  marec 2021

 • Autor

  OZ Top centrum podnikateliek

 • Typ

  prieskum

Podľa aktuálneho prieskumu Top centra podnikateliek, globálna pandémia ochorenia COVID-19 ovplyvnila v roku 2020 až 70 % podnikateliek a pre takmer 66 % podnikateliek pandémia znamenala pozastavenie alebo spomalenie podnikateľskej činnosti. A čo by podnikateľkám najviac pomohlo? Najčastejšou odpoveďou bolo otvorenie škôl.