Civil Society in Central and Eastern Europe: Challenges and Opportunities

Stiahnuť report

Stiahnuť

ERSTE nadácia so sídlom vo Viedni v roku 2017 publikovala štúdiu Civil Society in Central and Eastern Europe: Challenges and Opportunities. Editormi publikácie sú: Peter Vandor, Nicole Traxler, Reinhard Millner, Michael Meyer.

Nedávna história a budúcnosť občianskej spoločnosti v 16 krajinách strednej a východnej Európy.

Zámerom štúdie je lepšie pochopiť súčasný stav občianskej spoločnosti v strednej a východnej Európe, rozmanité spôsoby jej rozvoja ako aj možné trajektórie budúceho vývoja.

Podrobnosti

  • Zdieľaj:
  • Rok zverejnenia

    2017

  • Autor

    ERSTE Stiftung

  • Typ

    medzinárodná štúdia

Uplynuli viac ako dve desaťročia odkedy výskumníci a výskumníčky tretieho sektora “objavili” strednú a východnú Európu ako oblasť vedeckého záujmu. Po páde komunistických režimov vo východnej Európe a páde železnej opony začali vznikať nové subjekty občianskej spoločnosti a bolo zaujímavé sledovať a analyzovať ich úlohu pri zmenách v spoločnosti. Od tej doby zaznamenala stredná a východná Európa obdobie intenzívnej transformácie, konfliktov a aj obnovy.