Sociálne médiá: ako merať úspešnosť?

Na sociálnych sieťach nestačí byť len prítomný. Je potrebné vytvárať obsah, ktorý inšpiruje, informuje a zapája komunitu do vašich projektov. Ako však môžete povedať, či sú vaše príspevky úspešné alebo nie?

Robiť analýzu sociálnych médií môže byť trochu desivé, najmä ak ste v tejto oblasti nováčik a snažíte sa zorientovať v tom, čo všetky tie čísla znamenajú. Nemusíte však byť analytikom, aby ste vedeli čítať a prezentovať výsledky vašej práce zvyšku tímu. V príspevku autorky Terezy Litsy nájdete stručný návod k tomu, čo rôzne štatistiky sociálnych médií znamenajú a na ktoré sa musíte pozrieť, ak si chcete vyhodnotiť svoju úspešnosť.  

 

Štatistiky, na ktoré je potrebné sa zamerať, závisia od:

  • cieľov, ktoré ste si nastavili
  • frekvencie, v ktorej čísla vyhodnocujete