Generácia Z: čo potrebujete vedieť o novej generácii darcov a dobrovoľníkov

Nie je to nič nezvyčajné, že sa na pracovisku či v spoločnosti stretáva viacero generácií a ovplyvňujú to, ako pracujeme či žijeme. Kolobeh života. Každá "nová" generácia prináša svoj vlastný pohľad, ktorý je dôležité poznať, aby sme ju pochopili a vedeli zapojiť ako darcov alebo dobrovoľníkov. Najmladšia generácia vstupujúca na trh práce sa nazýva Generácia Z a prináša niekoľko noviniek do marketingu, komunikácie či angažovanosti v spoločnosti.
  • Generáciu Z tvoria mladí ľudia narodení okolo roku 1995 a neskôr (demografické analýzy zvyčajne kvantifikujú rozmedzie rokov 1995 – 2005)
  • Táto generácia zažívala rôzne spoločenské otrasy (recesiu, terorizmus, svetové konflikty), a preto sa predpokladá, že by sa mohli lepšie prispôsobovať zmenám, sú odolnejší a majú väčší záujem o sociálnu zmenu.
  • Štatistiky poukazujú na fakt, že aj keď sú opatrnejší pri hospodárení so svojimi peniazmi, je to generácia darcov. Hlavné oblasti, ktoré podporujú sú mládež, zvieratá a sociálne služby. 
  • Táto generácia tiež obľubuje dobrovoľnícke aktivity.

 


Viacej o Generácii Z sa dočítate v príspevku Glorie Horsley, ktorý bol publikovaný tu

  • Zdieľaj: