Dôležité globálne štatistiky o fundraisingu (2018)

Vedieť, ktoré nástroje používajú darcovia a ako efektívne využívať digitálne mediálne kanály, môžu byť dve veľké pridané hodnoty pre vašu neziskovú organizáciu.

Dáta sú "zlatom 21. storočia". V prvom rade sa zhromažďujú a analyzujú z rôznych zdrojov z celého sveta, a preto sa stávajú základným kameňom na budovanie každej kampane na získavanie finančných prostriedkov.

Nižšie uvedené štatistiky vysvetľujú myšlienkové procesy a návyky darcov v dnešnom svete. Tiež poukazujú na metódy a nástroje, ktoré vám pomôžu maximalizovať úsilie.


Celý text nájdete tu.

 

  • 72% mimovládnych organizácií na celom svete súhlasí s tým, že sociálne médiá sú efektívnym kanálom pre online fundraising.
  • 63% mimovládnych organizácií pravidelne posiela novinky e-mailom a vyzýva darcov na zaslanie finančných prostriedkov.
  • 30% príspevkov je poskytnutých v decembri.
  • 54 % darcov uprednostňuje online nástroje.
  • Zasielanie e-mailov zvyšuje online dary až o 40%.
  • Predmet e-mailu má obrovský vplyv na úspešnosť kampane. 
  • 60 % mileniálov očakáva rovnakú skúsenosť so značkou na rôznych kanáloch.
  • Viac ako 1,3 miliardy ľudí po celom svete používa Facebook Messenger.
  • Služba YouTube prináša denne takmer 50 miliárd zhliadnutí videí.