V Brazílii je možné nájsť široké spektrum mimovládnych neziskových organizácií a medzinárodných organizácií, ktoré majú najväčšiu dôveru ľudí. Ale sú to práve malé iniciatívy, ktoré majú veľký spoločenský vplyv.

Dva prekvapujúce trendy, ktoré je možné pozorovať v individuálnom darcovstve v Brazílii sú:

  • veľké percento žien, ktoré podporujú neziskové organizácie (až 72 %). Percento mužov rastie, ale rozdiel je stále veľmi výrazný.
  • najpodporovanejšou oblasťou sú "zvieratá a príroda" – najvyššie percento (22 %) zo všetkých krajín, ktoré sa zapojili do prieskumu.

 

 

V ďalšom desaťročí sa v Brazílii očakáva, že bude existovať viac technologickej podpory od startupov a iných technologických spoločností zameraných na nové príležitosti a medzinárodné trhy. To sa deje už teraz a počas nasledujúceho desaťročia budú mať brazílske neziskové organizácie ešte viac možností. Pokiaľ ide o kultúrnu stránku, počet mužov podieľajúcich sa na darcovstve, bude stúpať. Taký istý pozitívny trend sa očakáva aj od firiem, ktoré vykazujú viac verejnej podpory neziskovým organizáciám.

 


Ďalšie zaujímavé fakty o darcovstve v Brazílii a názory na budúci vývoj si môžete prečítať v rozhovore s Ruy Fortini.