6 znamení, že vaša neziskovka potrebuje novú web stránku

Máte pocit, že vaša web stránka vám nepomáha napĺňať misiu organizácie? Dávame vám do pozornosti blog Katy Teson, v ktorom prehľadne uvádza šesť prípadov, ktoré hovoria o tom, že vaša nezisková organizácia potrebuje novú web stránku.

Ak si myslíte, že niektorý z nižšie uvedených znakov by sa hodil aj na vašu web stránku, nájdite si čas a urobte si poriadne zhodnotenie vašej web stránky. Pravdivo a bez prikrášľovania. Nájdite odpoveď na otázku – môžeme pracovať s tým, čo máme alebo je čas vytvoriť novú web stránku?

 

Nezabudnite, že web stránka je stále najefektívnejším nástrojom v komunikácii neziskovej organizácie a je pre ňu kľúčová. 

 

6 znamení, že vaša organizácia potrebuje novú web stránku:

  1. Návštevnosť stránky nie je nič moc (kvalitatívne ani kvantitatívne).
  2. Stránka sa dobre nezobrazuje na tabletoch a mobiloch.
  3. Nástroje online darcovstva nefungujú.
  4. Kľúčové funkcie a obsah nie sú dostupné.
  5. Informácie nie sú aktuálne a je obtiažne ich upravovať.
  6. Vy (ani návštevníci) stránku na nič nevyužívate.

Zaujíma vás, čo sa za jednotlivými bodmi skrýva? Odporúčame si pozrieť celý text, ktorý nájdete tu.