3 spôsoby, ktorými umelá inteligencia najviac ovplyvňuje neziskovky

Podľa Brookings Inštitútu neziskové organizácie prejavujú rastúci záujem o využitie schopností nielen umelej inteligencie (AI), ale aj machine learning a analýzy dát. Existuje viacero dôvodov prečo by sa neziskové organizácie mali práve teraz snažiť využiť potenciál AI. Ak sa neziskový sektor chystá na revolúciu v osvojení a využívaní umelej inteligencie v back-office aplikáciách, tento proces začne vplyvom na činnosti:

Rutinná administratíva

Chatboty založené na platforme AI, s ktorými sme sa už všetci stretli, vytvárajú inteligentné, automatizované odpovede na bežné otázky. Chatbot môže pomôcť pri riešení potrieb cieľovej skupiny alebo odpovedať na otázky o pripravovaných programoch. AI môže dokonca plánovať stretnutia, automatizovať opakujúce sa úlohy, znižovať riziko ľudských chýb, urýchľovať presné zhromažďovanie údajov a zabezpečiť, aby organizácia dosahovala výsledky.

Ľudský kapitál

AI riešenia môžu pomôcť organizáciám inzerovať, preverovať a najímať potenciálnych zamestnancov či dobrovoľníkov. Keď si organizácia ujasní aké kvalitatívne vlastnosti jej noví pracovníci potrebujú, AI môže prepojiť kandidátov s náborovými pracovníkmi. Boty sú navrhnuté na preverovanie životopisov, kontrolujú relevantné skúsenosti a zručnosti kandidáta a identifikujú najvhodnejších kandidátov pre organizáciu.

Získavanie zdrojov

Nie je prekvapením, že AI môže vykonávať opakujúce sa a rutinné úlohy, ktoré každý fundraiser denne vykonáva. Takéto bežné povinnosti zahŕňajú aj prípravu priebežných správ, analýzu údajov a vykonávanie kvalitatívneho výskumu darcov či navrhovanie zmysluplných, personalizovaných správ, ktoré by inšpirovali darcov, aby organizácii dali príspevok. 

 


Autor: Keith Craig.

Celý príspevok je zverejnený tu.