29. apríl 2022: Podnikanie a uplatnenie sa žien na trhu práce

Srdečne vás pozývame na brunch a diskusiu zameranú na zlepšenie ekonomického uplatnenia sa žien. Podujatie sa koná v rámci iniciatívy WE - Women Empowerment, ktorá vznikla s cieľom zviditeľniť a riešiť problémy žien v práci, zamestnaní, podnikaní.

29. apríl 2022, 9.00 – 12.30 hod, Loft Hotel, Bratislava

Ako sa ukazuje, pandémia ochorenia Covid-19 má oveľa horší dopad práve na podnikanie a zamestnanosť žien, MMF varuje, že pandémia vymaže ekonomický pokrok, ktorý ženy získali za posledných 30 rokov. Podpora žien v ich sebarealizácií je však pre celú spoločnosť dôležitá. 

Ženy, podnikanie a (nielen) pandémia

Úvodný okrúhly stôl sa zameria na prostredie pracovného trhu, v ktorom fungujeme, a na nástroje podpory, ktoré majú zamestnávatelia k dispozícii, aby podporili 52 % pracovnej sily. Pozrieme sa na to, ako pandémia ovplyvnila uplatnenie sa žien v spoločnosti a aké sú postoje Slovákov a Sloveniek v tejto oblasti. Aktuálne informácie o príležitostiach a podporných programoch na Slovensku a v EÚ sú základom pre zlepšovanie uplatnenia žien na trhu práce.

Pozvaní hostia:

 • Robert Hajšel, poslanec Európskeho parlamentu
 • Eva Sadovská, analytička WOOD & Company
 • Dagmar Haklová, partnerka, ESG Leader, PwC Slovensko

Mompreneurs

Žena, mama, podnikateľka – ako to všetko skĺbiť a nezblázniť sa? Špecifikom podnikania žien je, že mnohé uvažujú nad svojím biznisom v období materskej či rodičovskej dovolenky, a práve na tento trend sa pozrieme s pozvanými podnikateľkami, ktoré sa podelia o cenné lekcie zo svojich podnikateľských začiatkov a poodhalia, nad čím je dôležité premýšľať, ak žena uvažuje o vlastnom biznise.

Pozvaní hostia:

 • Slávka Dvořáková, Slavkine, o.z.
 • Iveta Antalová a Ivana Olexová, Greg & Rich
 • Karolína Bajrovič, Aharon

Úspechy a úskalia žien v biznise

Podnikanie a budovanie úspešnej firmy je často spojené aj s množstvom zlyhaní, odbočiek a kompromisov. Aktuálna situácia kladie ešte vyššie nároky na kompetencie, zručnosti, postoje a zmýšľanie ľudí. Diskusia s pozvanými hostkami načrtne situácie, v ktorých sa ženy vo svojom rozhodovaní ocitajú, a ukáže riešenia, ktoré môžu slúžiť ako inšpirácia a podpora.

Pozvaní hostia:

 • Zuzana Kušová, Mayer/McCann-Erickson
 • Jarka Črepová, Tikoki
 • Katarína Remiaš, 1st CLASS AGENCY
 • Anna Hudáková, konzultantka, mentorka, Open HR Forum

REGISTRÁCIA
Z dôvodu zabezpečenia komfortu a bezpečnosti účastníčok a účastníkov je potrebné sa na podujatie vopred zaregistrovať, a to najneskôr do 25.4.2022. Podujatie sa uskutoční v súlade s platnými epidemiologickými opatreniami.

 

 • Tagy:
 • ženy a podnikanie, biznis, 2021
 • Zdieľaj: